Informace, pravidla a podmínky soutěže

Soutěž probíhala od června do září 2012.

  • Zvolte vždy jednu z odpovědí na 3 soutěžní otázky a vyplňte formulář s kontaktními údaji.
  • Na každý týden jsou pro vás připraveny nové otázky a nové ceny.
  • Každé pondělí bude vyhodnocena soutěž za uplynulý týden a 3 výherci obdrží email s informacemi, kde a kdy si mohou výhru převzít.
  • Účastníci soutěže souhlasí s tím, že jejich jména mohou být zveřejněna na webových stránkách www.cernysvedomi.cz  v seznamu případných výherců.
  • Pokud si výherce nevyzvedne výhru v termínu oznámeném e-mailem a do 5 pracovních dnů nebude kontaktovat PMDP a.s. prostřednictvím e-mailu: cernysvedomi@pmdp.cz, aby si dohodl náhradní termín vyzvednutí výhry, zaniká výherci na výhru nárok.
  • Jména výherců budou zveřejněna na webových stránkách kampaně.
  • Odpověď můžete poslat max. 1 x v rámci jedné soutěže (více odpovědí z jedné e-mailové adresy bude automaticky vyřazeno ze soutěže).
  • Organizátor je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu jejího trvání kdykoli v průběhu soutěže.
  • Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhry nemohou být vyměněny za hotovost.

 

Zpět na stránku soutěže

 

Flash player required!! Please install plugin here.