Zajímavosti aneb věděli jste, že ...

Kuriózní výmluvy černých pasažérů

Víte, jaké kuriózní výmluvy si naši revizoři od černých pasažérů také vyslechli?

1) „Proč bych platil, když jedu jen jednu zastávku!“

2) „Vždyť je státní svátek, to se jezdí zadarmo.“

3) „Když nesedím, proč bych měl platit.“

4) „Nemám peníze.“

5) „Nevěděl jsem, kde se to tu kupuje.“

6) „Zapomněl jsem si štípnout.“

7) „No speak czech.“

8) „Teď jsem si ji chtěl jít koupit k řidiči.“ – často i černý pasažér jedoucí v zadním vagónu tramvaje

9) „Nestihl jsem si jízdenku koupit.“ – sedící cestující

10) „Dlužím statisíce, tak nebudu utrácet za lístky.“

11) „Chtěl jsem si poslat SMS, ale nemám kredit.“

12) „Za mě to zaplatí prezident.“

13) „Jízdenku mi sežral pes.“

14) „Nemůžu najít jízdenku, asi mi ji malej snědl“

15) „V Bratislavě se platí eurem, tak nevím, jak mám platit v Plzni.“

16) „Ještě jsem nedostal výplatu.“

17) „Tam, kde jsem nastupoval, se neprodávají jízdenky.“

18) „Ten pes není můj, klidně se ho zeptejte!“

Amnestie

Víte, že několikrát do roka vyhlásíme tzv. podmíněnou amnestii pro černé pasažéry?

Všichni provinilci, kteří byli daný den odhaleni bez jízdního dokladu, mají šanci si místo pokuty zaplatit předplatné a to v minimální délce 93 dnů.

Možnosti nákupu jízdenky

Nákup přestupní jízdenky přímo ve voze je možný nejen pomocí Plzeňské karty, ale také bezkontaktní bankovní kartou. Tento způsob jsme do celého vozového parku zavedli jako první v České republice!
Pro předplatné Plzeňané nemusí do kamenných prodejen, ale mohou využít online nabití na eshopu Plzeňské karty. Následně stačí transakci potvrdit přiložením Plzeňské karty k barevnému terminálu ve voze PMDP (u starých karet orientovaných ještě na šířku je třeba transakci potvrdit na bankomatech České spořitelny).

Soustavně se snažíme vylepšovat podmínky pro cestující, další novinky chystáme!

Počet černých pasažérů

Víte, že naši revizoři za rok 2016 odhalili černého pasažéra téměř 47 tisíckrát?

To znamená přibližně 130 záchytů denně!

Postihy černých pasažérů v Německu

Jízda na černo může být v Německu považována za trestný čin. Můžete za ni dostat nejen peněžitou pokutu, ale dokonce vám hrozí odnětí svobody až na 1 rok.

Tvrdí-li černý pasažér při kontrole nepravdivě, že už byl kontrolován, předloží-li nesprávnou, neplatnou nebo pro jinou zónu určenou jízdenku, může být trestán za podvod (trest: peněžní pokuta nebo odnětí svobody do pěti let).

SMS jízdenka

Víte, proč vám SMS jízdenka přijde až za dvě minuty?

PMDP, a.s. se tím chrání před černými pasažéry, kteří cestují bez platného jízdního dokladu a připravenou SMS chtějí odeslat až v případě, kdy do vozu nastoupí revizor. (I s ohledem na tento fakt je platnost SMS jízdenky o pět minut delší, tedy 35 minut).

Vymáhání pohledávek

Víte, že jsme změnily v roce 2014 systém sankcí za cestování bez jízdenky?

Oproti dřívějšímu systému byli zvýhodněni hříšníci, kteří svůj prohřešek řeší a zaplatí brzy. Naopak se přitvrzuje vůči černým pasažérům, kteří nejsou ochotni finanční sankci uhradit do 40 dnů. Náklady na vymáhání těchto pokut byly za minulý rok přes 5,5 mil Kč.

Cílem změn bylo udělat dostupnější úhradu pokut cestujícím, kteří se do pozice černého pasažéra dostanou jen výjimečně.

Výše pohledávek za černými pasažéry

Víte, že výše neuhrazených pohledávek za černými pasažéry byla k 31. 3. 2017 více než 139 milionů Kč?

Tato suma se skládá ze základního jízdného a přirážky k jízdnému, tedy pokuty.

Částka 139 mil. Kč odpovídá přibližně nákupu 11 trolejbusů či 6 krátkých tramvají!

Kolik černých pasažérů zaplatí pokutu?

Do doby zahájení soudního vymáhání je uhrazeno jen zhruba 42% z celkového počtu pohledávek.

To znamená, že 58% černých pasažérů musí navíc uhradit náklady na soudní řízení a případnou exekuci. Ve většině případů dochází k těmto krajním řešením právě z důvodů liknavosti černých pasažérů.

Recidivisté mezi černými pasažéry

Víte, že od roku 2000 máme v databázi téměř 5 350 dlužníků s více než 20 pohledávkami?

V takovýchto případech musíme učinit další kroky a přecházíme k zahájení přestupkového řízení ze spáchání přestupku proti majetku naší společnosti.

Děti mezi černými pasažéry

Víte, že z celkového počtu záchytů je přibližně 11% černých pasažérů nezletilých?

V případě neuhrazených pokut u mladistvých do 17 let spolupracujeme s orgánem sociálně-právní ochrany dětí z důvodu možného zanedbávání rodičovských povinností.

Patroni kampaně

finale-plzen

zoo-plzen

vnpp

hc-plzen

crosscaffe

purkmistr

Mediální partneři

idnes radio-bomba
rencar denik
fm-plus

Flash player required!! Please install plugin here.